Loading..

Ring og hør nærmere +45 33 13 58 00

Kontakt HR Forum

Om HR Forum

HR Forum er et institut inden for viden omkring HR og ledelse. Vores forretningsmodel bygger på et helhedsprincip om samarbejde mellem vores undervisere, vores administration samt vores kunder fra både den private og den offentlige sektor. Ved at forene disse tre faktorer ønsker vi et øget fokus på HR og ledelse i Danmark. Vores formål er at give deltagerne inspiration og værktøjer til at øge kvaliteten af HR på de enkelte arbejdspladser samt livs- og ledelseskvaliteten i Danmark. Vi ønsker at udvikle, forbedrer og udfordrer det enkelte individ, organisationer og samfundet generelt.

Det er vores ønske at integrere HR mere i den enkelte virksomheds dagligdag, hvad enten det er i form af en styrket rekrutteringsproces, forbedret arbejdsmiljø eller et øget fokus på den enkelte medarbejder - eller noget helt fjerde. Men hvorfor sætte ekstra fokus på HR? Undersøgelser har vist, at hvis arbejdsgiveren lægger vægt på medarbejdernes trivsel, vil dette gavne virksomheden i form af øget produktivitet og mere innovation. Tilfredse medarbejdere i et godt arbejdsmiljø er altså grundlaget for en virksomheds fortsatte vækst.

HR Forums mission og vision

HR Forums mission er at skabe værdi inden for HR og ledelse gennem efter- og videreuddannelse, kompetenceudvikling, dialog, videndeling samt læring indenfor relaterede emner for både den private og offentlige sektor. HR Forum vil være anerkendt som udviklings- og uddannelsesinstitution indenfor HR og ledelse. Vi vil udvikle og omsætte ideer til gavn for individer, teams, virksomheder og organisationer.

HR Forums værdier 

Faglighed
- Vi stræber efter at have de rette undervisere med den rette faglighed og undervisningserfaring. Denne faglighed skal være med til at sikre, at vi er og fortsat bliver ved med at være en stærk samarbejdspartner indenfor HR og ledelse
- Vi stræber efter at udvikle og holde os opdateret med den nyeste viden indenfor HR og ledelse for at kunne videregive denne til vores kunder

Kvalitet
- Vi stræber efter at opretholde en høj kvalitet både indenfor vores produkter og indenfor vores service, internt såvel som eksternt. Kvaliteten skal skinne igennem i alt hvad vi laver, og skabe værdi for vores medarbejdere, deltagere, undervisere og samarbejdspartnere
- Vi stræber desuden efter at skabe sammenhæng mellem kvalitet og pris

Resultater
- Vi ønsker at deltagerne fra såvel den private som den offentlige sektor skal kunne se mulighederne i vores tilbud i forhold til at videreudvikle deres viden inden for HR og ledelse
- Vi ønsker at give vores deltagere forskellige værktøjer samt inspiration, som de kan implementere direkte i praksis

Den Kommunale Kompetencefond
Få kompetencestøtte som statslig ansat. 

Vores kurser, konferencer og uddannelser opfylder kravene for støtte til statslige ansatte fra Den Kommunale Kompetencefond. Fondens midler supplerer arbejdspladsernes egne udgifter til kompetenceudvikling og bliver fordelt ud på den enkelte arbejdsplads via ministerierne. Alle ansatte i staten, der er dækket af overenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), har mulighed for at få støtte fra Kompetencefonden til et udviklingsforløb.

 

 

To top