Loading..

Ring og hør nærmere +45 33 13 58 00

Kontakt HR Forum

Betingelser

Tilmelding
Tilmeldinger kan ske op til selve afholdelsesdagen. Vi anbefaler dog, at De tilmelder Dem i god tid, da der er begrænset deltagerantal på alle konferencer, uddannelser og kurser.

Som privatforbruger kan De ikke tilmelde Dem online. Dette kan ske via henvendelse til vores administration på telefon # 33 13 58 00 - Som i denne forbindelse kan give dispensation for evt. deltagelse, såfremt De ikke er tilknyttet en virksomhed. 

Afmelding
Deres tilmelding og dermed betaling for deltagelse på konferencerne, uddannelserne og kurserne er bindende. 

Overdragelse / rykning af konferencer & kurser
Hvis De er forhindret i at deltage på en konference eller kursus, kan De vælge at overdrage Deres plads til en kollega mod et administrationsgebyr på 500,- ekskl. moms. Det skal dog være en kollega fra samme arbejdsplads, som den De repræsenterede, da De tilmeldte Dem. Har De ikke mulighed for at sende en kollega afsted tilbyder HR Forum at De bliver rykket til et senere hold eller et andet forløb, imod et administrationsgebyr på kr. 1.000,- ekskl. moms. Det skal dog være et forløb i samme prisklasse, som det De allerede er tilmeldt.

Interne konferencer, uddannelser og kurser
Vores forløb kan med fordel kombineres med virksomhedens interne kompetenceudvikling og efteruddannelse. I denne proces kan vi bistå virksomheden med at skræddersy interne forløb samt tilpasse e-learningsplatformens indhold, således at dette opfylder virksomhedens ønsker, forudsætninger og mål.

Uddannelser
E-learningsplatformene er powered by PROBANA Business School. Er De forhindret i at deltage på en uddannelsesdag/ kursusdag eller eksamensdato, kan De blive rykket over på en anden dato mod et administrationsgebyr på kr. 2.500,- ekskl. moms. Dette skal koordineres med vores uddannelsesredaktion. Henvendelse sker til hrforum@hrforum.dk, og De bedes give besked min. 7 dage inden.

Betaling
Betalingsbetingelser: Netto kontant (inden 8 dage). Beløbet bedes betalt via girokort eller overført til vores konto. Der gives adgang til forløbets E-learningsplatform straks efter indbetaling.

Ændringer
Såfremt HR Forum aflyser et kursus/en uddannelse vil det af Dem indbetalte beløb blive tilbagebetalt. HR Forum hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens eller kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold. Ved force majeure, tekniske nedbrud samt ekstraordinære situationer (f.eks. sygdom hos underviser) som HR Forum er uden skyld i, hæfter HR Forum ikke for kursistens eventuelle tab eller rejseomkostninger.

Vi tager forbehold for, at enhver undervisningsdag, konference og eller kursusdag kan rykkes eller bringes som virtuel undervisningsdag via online streaming, såfremt undervisere bliver forhindret i fremmøde eller andre væsentlige forhold gør, at dagen ikke kan gennemføres. Læs mere om virtuel undervisningsdag hér.

Øvrige vilkår, værneting mv.
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Tvister skal indbringes for Københavns Byret som eksklusivt værneting, medmindre præceptiv lovgivning foreskriver andet.

Såfremt én eller flere af vilkårene i disse betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige vilkår. Ønsker De yderligere oplysninger om HR Forum, så klik her eller ring til os på telefon # 33 13 58 00.

To top